A guru szó jelentése: Az, aki a sötétségből a fénybe vezet. 

 

Guru Amar Dhas

 

Guru Amar Dhas a harmadik guru a tíz szikh guru közül, 1479-ben született, és 73 éves korában, 1552-ben lett guru. Élete nagy részében a hinduizmus vaishnava tradícióját követte. Mielőtt szikh lett, egy zarándoklaton arra kérték, hogy keressen egy gurut, és ekkor meghallotta unokaöccse feleségét, Bibi Amrot, aki egy Guru Nanak (az első szikh guru) által  költött himnuszt énekelt, amely mélyen meghatotta. 1539-ben így vált szikh-ké. 1552-ben, halála előtt Guru Angad, a második szikh guru kinevezte Amar Das-t Guru Amar Das-nak, a szikhizmus harmadik gurájának.  

A guru városát Goindwal-ban alapította meg. Egyre több ember látogatott Goindwal-ba, és egyre többen telepedtek le ott, még muszlim előkelőségek is, akik mindenféle ürüggyel elkezdtek a szikhek felett basáskodni. A guru azt javasolta a szikheknek, hogy ne vegyék a kezükbe a törvénykezést felettük. Higgyenek Istenben, aki előbb vagy utóbb igazságot szolgáltat. A kundalini jóga anatómiában ő a pozitív elme guruja, aki mindig látja a fényt az alagút végén.

Guru Amar Das a szikhizmus fontos újítója volt. Sok csodatételt tulajdonítanak neki. Az Ardhas Bhaee mantra első versszaka az ő csodáiért imádkozik. 95 éves koráig a szikhek vezetője maradt.

Goindwhal-ban 2017 októberében

Amar Das idős kora ellenére sok újítást vezetett be. Ingyen konyhát nyitott, ahol mindenki ehetett a langar-ban (közösségi konyha a gurdwara-ban, a szikh templomban), mielőtt elé járult volna. Ez segített a kasztrendszer felszámolásában, és a hinduk és szikhek közeledésében. Egyesítette a szikheket, és a muszlimokkal kapcsolatos békés ellenállásra hívta fel őket, az isteni igazságszolgáltatásban bízva. Sat Nam Siri Wahe Guru  volt a jelmondata, tömegek követték őt. Egyszerűen élt, egy nap kétszer evett, nagyon mértékletesen. Ő álmodta meg Amritsar városát. Újításai egy része a nőkre vonatkozott (pl. a nők nem viselhettek leplet, mivel ők a nem a férfiak alárendeltjei.) Erkölcsi parancsokat szilárdított meg, sok himnusz fűzödik a nevéhez, amiből az ötödik guru alatt állt össze az Adi Granth, az első himnuszgyűjtemény. Egymás szolgálatára és az isten felé mutatott áhitatra tanította az embereket. Vejét Bhai Jethat nevezte ki utódjának, aki Ram Das néven vált guruvá.

Goindwal gurdwarája a mai napig látogatható. Ott található a 84 lépcsőből álló lépcsősor, az aljában egy merülő medencével. Ez a szikhek zarándokhelyévé vált. Úgy vélik, hogy Japji Sahib recitálásával a lépcsőfokokon elérik a mokshát, a megszabadulást a 8 400 000 életciklusból, és az Istennel való egységet (mukhti).

 

Guru Ram Das

 

Guru Ram Dhas a szikh guruk sorában a negyedik guru.

Mikor Baba Siri Chand, Guru Nanak egyik fia, aki jógi volt, találkozott Guru Ram Das-sal azt mondta, hogy nagyon nagy a hasonlatossága az édesapjához, Nanakhoz. Ránézett Ram Das szakállára, és megkérdezte, miért van ilyen hosszú szakállad? Ram Das tudta, hogy ez egy kötekedő kérdés, nem a kíváncsiság indítja, és minden alázatosságával és emberségével azt válaszolta: Hogy a lábadat seperjem vele. Baba Siri Chand elszégyelte magát. Felismerte, hogy az alázatosság vonzza tömegével az embereket Ram Das-hoz.

1534-ben Lahoreban született. Egyszerű, istenfélő szülők gyermeke volt, akik 12 évig imádkoztak azért, hogy gyermekük szülessen. Nagyon szép arca volt, és már gyermekkorától kereste a szent emberek társaságát. Szülei készítette étellel kellett házalnia, de ő az ételeket mindig levitte a folyó partjára, és odaajándékozta a jógiknak.

Hét éves korában árva lett, és a nagymamája nevelte tovább, akivel Goindwal-ba költöztek. Felnőtté válva Guru Amar Das azonnal kiszemelte őt a szakálla, és az odaadása miatt. Spirituális bizalmat adott neki, és ezt ki is fejezte felé. A mentorává vált, és Ram Das vele maradt Guru Amar Das-t szolgálni. Gondoskodott a gururól, és emellett mindig segített ott, ahol kellett. Mindenki szívét megnyerte ezzel, Amar Dasét is. Majd feleségül vette a guru fiatalabb lányát, Bibi Bhanit. Még akkor is a gurut szolgálta, mikor megnősült.

Mikor guruvá vált 1574-ben, elkezdte építeni Amritsar-t, de amíg Amar Das élt, addig Goindwal-ban volt főleg.

Mivel Guru Amar Das vérszerinti fiainak ellenségeskedéssel kellett szembenéznie, hivatalos bázisát Ramdaspur-ba helyezte át. A várost később átnevezték Amritsar-ra, és a szikhizmus legszentebb városává vált.

Guru Amar Dhas kezdte el építeni az Arany templom, a Harimandar Sahib körül álló tavat. 1581-ben halt meg. Csak 47 éves volt ekkor, és mindössze hét évig volt guru. Szociális reformokat vezetett be, ő alkotta meg például a szent házassági ceremóniát. Rövid élete miatt nem tudta befejezni a szent tavat, és elkezdeni az Arany templomot. Guru Ram Das 638 himnuszt írt, vagyis a Guru Granth Sahib (a szikhek szent imakönyve, ami egyben a tizenegyedik guru) himnuszainak mintegy tíz százalékát ő komponálta.

Guru Ram Das a szikhek és a kundalini jóga egyik legtiszteltebb guruja. Számos mantra hívja be az ő csodatévő energiáját.  Az Ardhas Bhaee mantra második versszakában ő adja a pecsétjét az ima megvalósulására. A kundalini jóga anatómiában ő a Semleges (jógikus vagy meditatív elem) őrzője. 

 

2017 októberében az Aranytemplomban

 

Az Ardhas Bhaee mantra szövege, ami a két fenti guruhoz szól:

 

Ardas Bhaee
Amar Das Guru
Amar Das Guru
Ardas Bhaee

Ram Das Guru
Ram Das Guru
Ram Das Guru
Sachee Sahee

 

A mantra jelentése

 

Az első verszak első sora azt jelenti: Az ima beteljesedett! Guru Amar Dhas adja a biztosítékot erre (ezért ismételjük az ő nevét háromszor a további 3 sorban).

A második vers azt tanúsítja, hogy Guru Ram Das ráteszi az imára a jóváhagyás bélyegzőjét.

 

A mantrát itt hallgathatod meg:

 

 

 

Send this to a friend