“…az Élet Őrzői ők. Harcosok, akiknek megszentelt Harca az, hogy emlékezzenek arra, hogy az EGY szeretete teremtett mindent, minden Élet Szent, és az Élet és az Erő végtelen.”

(Veres Kriszta: Az Amazigh Hercegnő című regényéből)

Krisztával kb. egy éve a McDonald’s egyik kávéházában találkoztunk össze egy rövid, de annál izgalmasabb és mélyebb beszélgetésre. Több éve nem találkoztunk már. 2011- ben Egyiptomba utaztam, ott töltöttem egy hetet Nála, és általa sok csodás helyet és embert ismertem meg. Kapcsolatunk tíz éves múltra tekint vissza, és sok próbát kiállt. Újbóli találkozásunkkor simogató megtapasztalás volt, hogy az utunknak hasonló szakaszát járjuk. Mindkettőnket erősen foglalkoztatott-foglalkoztat a női és férfi EGYség, a szakrális női és férfi minőségek EGY ERŐben való összesimítása.

Kriszta éppen akkor jött vissza első siwai útjáról, ahol találkozott az amazigh férfiak által máig őrzött nemes férfi-esszenciával. Én pedig a kundalini jógát gyakorolva, tanítva találkoztam a nemes férfi-esszenciával a szikh tanítások között.

Kik azok az amazighok és szikhek?

Az amazighok Észak-Afrika sivatagos részein élnek, berberekként szoktuk őket ismerni. A berber elnevezést a Római Birodalomtól kapták, mert a rómaiak számára ők barbárok voltak.

Az amazigh szó jelentése Nemes Férfiak, Szabad Férfiak.

Nem nagyon tudjuk, hogy mióta élnek itt a sivatagban, mintha mindig is itt lettek volna. Egyes elképzelések szerint ők azon egyik népcsoport, akik Atlantisz pusztulása után tovább vitték az ősi, fénylő tudást.

Siwa oázisa ma Egyiptomhoz tartozik, de ez nem volt mindig így, valójában csak 1819-ben tudták erőszakosan Egyiptomhoz kapcsolni. Siwát az idők kezdete óta az amazighok lakják, itt voltak már a predinasztikus, fáraók előtti időszakban is.

Siwa nem volt az Ősi Egyiptom része, de mégis fontos szerepet játszott Egyiptom sorsában, az itteni Orákulum Templom az ókori világ által olyan mélyen tisztelt hely volt, mint például a delphoi vagy dodonai jósda. Nagy Sándor átszelte a sivatagot az Orákulum áldásáért, és legendák mesélnek arról, hogy hogyan tették meg ezt előtte fáraók, vagy éppen vesztek oda a sivatagban, mert hatalmi szándékkal közelítettek.

Siwa, illetve a sivatagi út a Fáraók beavató útja volt, ennek segítői megtartói voltak az amazigh Harcosok és az Orákulum Papnői. Ezt mutatta meg Krisztának a Lélek.

Sajnos mára ebből az egykori Női és Férfi EGYségből sok minden elveszett, sok törzsi szokás – egyik ezekből az, hogy a férjezett nő nem léphet ki a házból fedetlen arccal –  nyomorítja meg a női és férfi viszonyokat Siwaban. De például a tuaregek – ők is amazighok -még sokkal jobban őrzik a nő és férfi egyenjogúságát.

Az ősi, nemes férfia-esszencia, a Fény Harcosi rezgés azonban még mindig erőteljesen jelen van Siwa amazighjai között. Ott van a tartásukban, a viselkedésükben. Közvetlenek, kedvesek, de tisztelettudók, nem lépnek át egy bizonyos határt. Stabilan állnak a helyükön, olyan szilárd, határozott férfi-energiát sugároznak, amibe könnyű beledőlni, mert érezni lehet, hogy megtart. És mindezt éles helyzetben is tesztelheti az ide utazó, hiszen a homokdűnék között az életük van rábízva ezekre a Sivatagi Harcosokra.

Az amazighok teljesen mások, mint az egyiptomiak, őszinték és tiszták, tisztán üzletelnek, nem csapnak be, és közben végtelen nyugalmuk van. Nem nagyon hallasz közöttük hangos szót, az erejük csendes, de végtelen.

„Számomra az idei siwai utam egyik legnagyobb ajándéka az volt, hogy az egyik Őrzőnk feltárta a belső, szerelmes világát barátnőmnek, aki nagyon jól beszél arabul. Nagyon mélyen érintett, hogy milyen tisztán éli meg a szerelmet a lány felé, aki a menyasszonya. Kettesben nem találkoznak, egészen rövid időre tudnak kapcsolódni, nem is nagyon tudja megosztani a benne hullámzó mély érzelmeket, de nagyon várja már a házasságot és a közös életet. A törzsi kötelékekből való kilépést elképzelni sem tudja, de szándéka a házasság tisztaságát őrizni, és hűségesnek maradni a választott párjához.”- Kriszta

Nekem a szikhekkel mélyült el a tapasztalatom indiai utunk során.

Szikh emberekről az 1400-as évek végétől beszélhetünk. Guru Nanak, az első szikh guru 1469-ben született. Már kora gyermekkorában nagyon mély spirituális érzékeléssel rendelkezett, amit a családtagjai közül nővére észlelt, és értékelt.

A szikh hagyomány szerint Nanaknak harmincéves korában látomása támadt. Mikor nem tért vissza a rituális mosakodásból, ruháit megtalálták egy helyi patak, a Kali Bein partján. A város népe úgy hitte, hogy belefulladt a vízbe, ezért átkutattatták a vizet, de nem találták meg a testét. Három nappal eltűnése után Nanak felbukkant, de nem mondott semmit, extázisban volt, glória vette körül. Másnap kijelentette: „Nincs olyan, hogy hindu, nincs olyan, hogy muzulmán, melyik utat kövessem hát? Isten útját követem. Isten se nem hindu, se nem muzulmán, én az ő útját követem.” Elmondta, hogy Isten udvarában járt, ahol nektárral töltött kupával kínálták. „Ez Isten neve dicsőítésének kupája. Idd ki. Veled vagyok. Megáldalak és felemellek. Rád ruháztam neved ajándékát. Legyen ez a te hívásod.” Innentől kezdve Nanakot guruként említik, és létrejött a szikh vallás.

A szikh azt jelenti, hogy tanítvány. Nanak guru körülbelül tizenhat évesen nősült meg. Úgy tartotta, hogy a családos élet nem áll ellentétben a spirituális élettel, sőt segíti azt.  Tanításai szerint, amit aztán minden további szikh guru tovább vitt, egyetlen, felfoghatatlan Isten nyilvánul meg minden nagyobb vallásban, ő az alaktalan, egyetlen teremtő, halhatatlan és elpusztíthatatlan. A szikhek Guru Nanak ideje óta fenntartanak a templomok (gurdwarák) mellett ingyenes konyhát, ahol nemtől, vallástól függetlenül bárki étkezhet. Nem hisznek a kasztrendszerben, szerintük Isten előtt minden ember egyenlő. Tisztelik és védelmezik a nőket. A házasság és a család szerintük szent dolog, áldás, amit óvni, vigyázni kell. A szolgálattal teli életben hisznek, és így állnak embertársaikhoz is.

A szikhek Punjab államban élnek, India észak- nyugati részén, a Pakisztáni határ mellett. A terület kiterjedése a háborúskodások folyamán folyamatosan változott, és mivel földrajzilag meghatározó helyen volt, ezért mindig sok idegen nép próbálta uralma alá hajtani. A szikh guruk elképzelését a békés egymás mellett élésről nem sokáig tudták tartani. Már az ötödik guru idejétől a szikheknek fejlődniük kellett az életben maradáshoz a hadviselés területén. Az elveiket azonban soha nem adták fel. Három guru a tízből vértanúhalált is halt. Az utolsó, tizedik guru, miután négy gyermekét és feleségét megölték, majd őt is halálosan megsebesítették, azt mondta, hogy több élő gurura nincs szükség. A tizenegyedik guru a Siri Guru Granth Sahib, ami egy szent könyv, amelyben a guruk, és más bölcsek tanításait összegyűjtötték, és a templomok oltárán található. Ebbe a könyvbe bárki beleolvashat, aki a hívást érez, és a templomokban reggeltől estig szólnak élő zenével a könyv szent énekei.

„ A végigtanított évek során egyetlen embert sem kértem arra, hogy legyen szikh. Az viszont igaz, hogy ahogy az ember természetesen és organikusan fejlődik, egy szikh tudatával fog rendelkezni, a Végtelen tanítványa lesz, aki alázatos, mindenkit szolgál, és elkötelezett működésbe hozza a tudatot. A kundalini jóga a családfenntartó jógája. Egy olyan jóga, mely lehetővé teszi a hétköznapi ember számára, hogy ebben a világban éljen, megtapasztalja a tudat eksztázisát, majd arra használja a tudatot, hogy az emberiséget szolgálja. Ez ugyanaz, mint a szikh tudat. Nem szükséges szikhnek lenni ahhoz, hogy szikh tudattal rendelkezzen valaki, ahogy nem szükséges kereszténynek sem lenni ahhoz, hogy krisztusi tudata legyen.”- Yogi Bhajan

A kundalini jóga eredete az idők kezdetéig nyúlik vissza és minden olyan kultúrában gyökeredzik, melyben a tudat szikrája kigyúlt. A szikh dharma a szellem szívéből ered, és a vízöntő kor modern idejében uralkodó energia része.

Szikh azt jelenti „tanítvány”, Dharma azt jelenti „elegáns és önzetlen cselekedet”. A Kundalini tudatosság. Így a teljes tudatunkkal olyan dharmát élünk, mint azok az emberek, akik az elegáns cselekedetek és élet tanítványai.

A szikh megszentelt férfierőnek szemtanúja is lehettem Indiában. A férfiak, akiket én észleltem, nagyon udvariasak és kedvesek, akik tartják az erkölcsi alapokon nyugvó, erős értékeiket. Érződik, hogy van egy belső tartásuk, alapelveik, amelyek betartva élnek, és amelyeket nem adnak fel. Amikor például Guru Ram Das születésnapján kint voltunk az Arany templomnál, rengeteg ember volt, és valahogy az indiai kultúrában benne van a nyomulás. Nem várják ki a sorukat, hanem nyomják egymást, ami hatalmas tömegben félelmetes, kellemetlen és veszélyes. A tűzijáték végén ki akartunk menni a kivezető lépcsőkön, de ott már hatalmas volt a tömeg. Nem volt más választás, bele kellett mennünk, hogy kijussunk onnan. Fogtuk egymás kezét, de a tömeg nyomott, és a lépcső fém korlátja felé sodort. Egy csaknem két méter magas szikh férfi a saját testével védelmezett minket. A korlát felé fordult, széles hátát felajánlva arra, hogy távolt tartsa a tömeget és minket a korláttól. Közben mosolygott ránk. Annyira megható volt az áldozata, hogy mikor kijutottuk a tömegből, és felfogtam, mit tett valójában, sírva fakadtam.

Beszéltem egy férfival és a feleségével a házasságról, a családról (erről írok még részletesebben). A férj azt mondta, hogy sok nyugati férfit ismer, akik eldobják a feleségüket, kedvesüket, mint egy használt papírzsebkendőt. Ők úgy tartják, a házasság és a család áldás, aminek a tudatában vannak, és hálával gondozzák minden egyes napon.

Szolgálattal telve élik az életüket, az árusok, szolgáltatók Amritsar-ban még este 8-9 –kor is nyitva vannak. Alaposan és becsületesen dolgoznak, ahogy megtapasztaltuk az idegenvezetőnktől, vagy Hardeep Singh-től az orvosunktól, vagy akár az egyszerű szabómestertől, aki a megvásárolt anyagokból ruhát varrt nekünk.

Mesél a lelkünk tehát a megszentelt férfi és női energiáról, és az Egy erőről.

Az egyiptomi Egy erő szakrális zarándoklat során a kundalini jóga tanításait és gyakorlatait ötvözzük Siwa oázisának, a gizai piramisoknak, Núbiának, és Kriszta értő helyismeretének és vezetésének erejével. Október végéig lehet kedvezményesen jelentkezni!

 

Várunk szeretettel!

Send this to a friend