Teljesség

Meg lehet valósítani vajon itt, a földi életben a Teljességet? Létezhet, hogy az ember minden életterülete rendben legyen, boldogan és elégedetten élhessünk, kiteljesítve önmagunkat?

Egyáltalán mit jelent a Teljesség? Nem valami kihívások nélküli, unalmas élet, amikor már nem lelkesít, nem tölt el minket semmi szenvedéllyel?

Teljességben

A Teljesség számomra azt az érzékelést jelenti, amikor észlelem a mindenség energia voltát, és érzékelem, hogy mindenből van elég. Tudatában vagyok annak, hogy bárminek a megtapasztalása ebből a széles palettából saját választásaimon múlik. Mivel tudatában vagyok a mindenség teljességének és bőségének, ezért spontán módon megjelenik bennem a vágy, hogy adjak.

Nem mindig észleljük így a világot, de a Teljesség virága segít a Teljesség érzékelésében, megértésben és megteremtésében.

A Teljesség virága egy modell, egy huszonhét sziromból álló virágkehely, amelyet 2009 Karácsonyán kaptam meg egy belső utazás eredményeként, és öt dimenzión keresztül értelmezi a Teljességet. Minden szirom egy-egy fogalmat takar, amelyek megismerésén és átélésén keresztül megteremthetjük a Teljességet. A világ legkülső szirmai nyolc fontos fogalmat takarnak és a fizikai síkon megjelenő teljességet fedik le.

Ezek a következők

  • Egészség
  • Anyag biztonság
  • Otthon
  • Párkapcsolat
  • Erő/energia
  • Barátok
  • Család
  • Hivatás

A Teljesség virágában a szirmok a transzcendenstől vezetnek el a fizikai, kézzel fogható valóságig. Segítségével több dimenzión keresztül haladva tárjuk fel saját szerepünket a teremtésben. A megértésen keresztül mindenkinek a kezébe kerül a valódi hatalom, hogy megteremtse saját virágkelyhét, amely lelkének egyedi mintázata.

Winslow Hall a fény megtalálásával kapcsolatban három útról beszél. Ezek: a szépség útja, az értelem útja és a lélek útja.

A szépség útján az anyag fátylán átlépve megláthatjuk a minden forma mögött ott rejlő lényegi szentséget és szépséget. Ez az érzékek útja.

Az értelem útjának célja a létezés okának megismerése.

A lélek útja a legtágabb mindhárom út közül: nemcsak átszakítja az anyag burkát, hanem önmagát azonosítja mind a fátyollal, mind a fátyol mögötti Valósággal. Ezáltal a lélek, a fátyol, és a Valóság eggyé válik.

A Teljességben a lélek útját követve eggyé válik a fej és a szív, a szeretet és az értelem. Vagyis mindazzal élünk, amit jelenlegi életünkbe ajándékul kaptunk. Képesek vagyunk a szív és az elme észlelésén kívül az intuitív érzékelésre, a létezés fizikai síkján pedig az inspirált életre.

A Teljesség virága programokról itt olvashatsz bővebben!

 

Örülünk, ha csatlakozol!

 

Arató Mónika

Send this to a friend